Informace

O soutěži

Klub sportovních novinářů (KSN) vyhlásil pro rok 2017 obnovenou premiéru soutěžní přehlídky Sportovní fotografie roku. Do soutěže se přihlásilo 43 profesionálních fotoreportérů, kteří poslali celkem 501 snímky pořízenými v roce 2017. Na soutěž plynule navázala výstava Sportovní fotografie roku 2017, která proběhla až do 9. března 2018 ve výstavních prostorách Staroměstské radnice.

Přehlídka proběhla za podpory Magistrátu hlavního města Prahy, Českého olympijského výboru a České unie sportu.

Výsledky soutěže Sportovní fotografie roku 2017

Hlavní cena 
Michal Červený: Cape Epic 2017

Dílčí kategorie
Fotbal 
Vlastimil Vacek: Překonaný

Ostatní sporty 
Pavel Lebeda: Josef Dostál – Vítězství

Portrét 
Barbora Reichová: Jakub Voráček, hokejista

Sportart 
Michal Červený: Plný plyn

Série 
Michal Sváček: Automobilové závody 24. hodin v Le Mans 2017

Zvláštní ceny poroty
Martin Kozák, Martin Flousek, Barbora Reichová, Tomáš Krist, Michal Červený, Martin Sidorják

Sport v Praze - kategorie vypsána Hl. městem Praha - vítěz byl vybrán návštěvníky výstavy

Jaroslav Svoboda

 Sport a volný čas - kategorie vypsána agenturou Czech Tourism - vítěz byl vybrán návštěvníky výstavy

Michal Červený

TISKOVÁ ZPRÁVA - SPORTOVNÍ FOTOGRAFIE 2017

Historie

Soutěž navazuje na výstavu "Sto nejlepších sportovních fotografií roku", kterou pořádal Klub fotoreportérů při Svazu československých novinářů v letech 1971 - 1988. S myšlenkou každoroční soutěžní přehlídky přišel tehdejší předseda klubu Jaroslav Skála (tehdy vedoucí fotooddělení obrazového týdeníku Stadión). Historicky prvním vítězem byl Bohumil Novotný z časopisu Zápisník.

Do roku 1982 probíhaly výstavy v prostorách Muzea tělesné výchovy a sportu na Malé Straně, dalších pět let pak ve výstavních prostorách klubu Aurora v ulici 28. října.

V roce 1992 přehlídku obnovil Klub sportovních novinářů. Začalo se nesoutěžní přehlídkou s názvem Sport ´89 -´91 v Muzeu tělesné výchovy, v dalších letech se už znovu soutěžilo a výstavy hostilo Národní muzeum. Výstava nesla jméno "Nejlepší sportovní fotografie roku".

Nový koncept vznikl s přehlídkou za rok 2002, kdy začal KSN na organizaci spolupracovat s Českým olympijským výborem. Od soutěže se přešlo k výstavám ucelených tematických souborů od menší skupiny vybraných fotoreportérů. Tento formát časem přejal jméno „Sport Foto“ a při další inovaci byla přehlídka aktuálních snímků doplněna o výstavy legend české sportovní fotografie. Začalo se v roce 2006 poctou Jaroslavu Skálovi, později návštěvníci výstav obdivovali dílo Karla Nováka, Stanislava Tereby a Jiřího Pekárka. Po roce 2010 tato tradice skončila, ale v tomto roce jsme na ní rádi navázali se soutěží "Sportovní fotografie roku 2017" s následnou výstavou na Staroměstské radnici.

Ocenění 2017

Pravidla

 

Soutěž Sportovní fotografie roku se mohou zúčastnit členové KSN České republiky. Účast pro členy KSN je bezplatná.

 

Přihláška pro vstup do soutěže musí být zaslána samostatně na vstupním formuláři KSN, který bude umístěn na internetových stránkách www.ksn.cz nebo na oficiálních stránkách soutěže www.sportovnifotografie.eu. Všechna díla musí být zaslána elektronicky pomocí jedné z dostupných elektronických zásilkových služeb (úschovna.cz, wetransfer.com apod.) na mail: foto@ksn.cz.

 

Fotografie v kategorii jednotlivé snímky musí vzniknout v době od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, v kategorii série musí v tomto období vzniknout alespoň jedna fotografie.

 

Zasílání snímků do soutěže musí být uskutečněno v období od 1. 11. 2017 do 3. 1. 2018 do 24.00 hodin.

Vyhodnocení snímků bude v termínu 4. 1. 2018 – 10. 1. 2018.

 

Každý soutěžící může zaslat maximálně 10 fotografií, přičemž jedna série je považována za 3 fotografie. Maximální počet snímků v sérii je 10.

 

Každá fotografie může být přihlášena pouze jednou, a to buď samostatně, nebo jako součást série.

Fotografie mohou být barevné i černobílé.

 

Soutěžní díla hodnotí porota jmenovaná pořadatelem, který uděluje ceny. Rozhodnutí poroty je konečné.

 

Vyhlášení vítězných fotografií bude zveřejněno na webových stránkách KSN v lednu 2018. Slavnostní zakončení soutěže, předání cen vítězům a zahájení výstavy oceněných fotografií se bude konat v Praze v únoru 2018.

 

Vítězové obdrží finanční odměnu a skleněnou plastiku.

 

Kompletní verze pravidel ke stažení zde!

Přihláška do soutěže zde!

Kontakt

Seven Days Agency, s.r.o.
Náplavní 1
128 00 Praha 2
Česká republika

GSM: +420 731 236 542
E-mail: l.ptakova@sevendays.cz

Klub sportovních novinářů ČR
Slezská 13
P.O. Box 122
120 21 Praha 2

E-mail: foto@ksn.cz